9 jul. 2011

Trobada Can Xalant

02_encuentro_CX03_encuentro_CX01_encuentro_CX04_encuentro_CX07_encuentro_CX05_encuentro_CX
06_encuentro_CX08_encuentro_CX09_encuentro_CX10_encuentro_CX11_encuentro_CX12_encuentro_CX
13_encuentro_CX

Trobada Can Xalant, un álbum en Flickr.


El dia 9 de juliol, l’equip de gestió de la Sala d’Art Jove, juntament amb els membres de Tutorial 2011 i alguns dels artistes seleccionats en la convocatòria de creació d’enguany, vàrem reunir-nos a Can Xalant. L’objectiu d’aquesta trobada era, d’una banda, fer una anàlisi col·lectiu dels reptes, problemes i possibilitats que planteja actualment el sector de les arts visuals en els camps de la creació i el comissariat, i de l’altra, posar en comú informació relativa a beques, convocatòries, vies de finançament i altres recursos i eines relacionats amb el nostre àmbit de treball. Aquesta trobada s’inscrivia en el marc d’una sèrie de reunions de treball col·lectiu amb els artistes i els gestors de la Sala d’Art Jove que l’equip Tutorial 2011 va plantejar fer al llarg de la temporada expositiva, com a part intrínseca del treball de tutories i comissariat que els havia estat assignat. En aquest sentit, la trobada a Can Xalant donava continuïtat a unes jornades de treball de dos dies que havien tingut lloc el gener de 2011 a Hangar, i que varen servir per plantejar les dinàmiques de treball del curs i per analitzar i debatre amb els seus autors els dotze projectes seleccionats en la modalitat de creació. 

En la trobada de Can Xalant ens vàrem dividir en petits grups de treball per confeccionar un llistat de recursos relacionats amb la pràctica artística i de comissariat, i que incloïa referències a beques, convocatòries, formes de finançament, espais expositius i centres d’art locals i de l’Estat Espanyol que operen en l’àmbit de les arts visuals contemporànies emergents, premis, espais de residències i tallers, entre d’altres. 

En una segona part de la sessió vàrem posar en comú aquests recursos, fet que va servir de punt de partida per comentar i discutir alguns aspectes relacionats amb la conjuntura actual del nostre àmbit de treball. De forma sintètica i sense ànim conclusiu, llistem a continuació algunes de les questions que es varen comentar i debatre: 

- polítiques de finançament de les arts visuals segons paràmetres d’indústries culturals: projectes amb rendabilitat econòmica, individus constituïts com a empresa, etc.

- què fer quan es rep una subvenció/aportació inferior a la mínima necessària per a desenvolupar un projecte

- desconeixement d’ajudes de finançament europees

- vies de finançament alternatiu: models cooperatius com el crowfunding. Suposen introduir el finançament de les arts visuals en els paràmetres del lliure mercat i la indústria cultural vs. Són models que reforcen la implicació de la comunitat i de l’úsuari final.

- necessitat de buscar models mitxes de finançament, sense sucumbir a la tirania del model capitalista, i mantenint una coherència, una identitat

- manca de connexió entre la formació universitària en Belles arts i la realitat professional

- sobre com el sistema de convocatòries i sol·licituds d’ajuts genera una excessiva burocatització; conveniència de disposar d’un arxiu online de dossiers d’artistes i comissaris, que el propi usuari pugui actualitzar, i que els diferents convocants puguin consultar, fet que evitaria haver de presentar cada vegada dossiers molt similiars a diferents convocatòries.
- sobre l’estandarització del format dossier. Cal diferenciar-se de l’estandard o adherir-s’hi? Fins a quin punt el dossier com a format és representatiu de la trajectòria d’un artista i de la qualitat de la seva proposta?
 
- manca d’espais i situacions en què artistes i comissaris puguin parlar sobre els projectes en curs d’uns i altres

- manca de tradició a nivell local de realitzar “studio visits” i “artist talks”, formats ja molt consolidats a altres països